کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | ستار محمودی درباره فیلم سیانور: اگر سخت گیر باشیم و نگوییم فیلم خوب است، می توانیم
S3 : 16:50:11 | com/org
اگر سخت گیر باشیم و نگوییم فیلم خوب است، می توانیم بنویسیم فیلم بدی نیست، فیلم بجز چند دیالوگ مامور ساواک که بوی شعار دادن دو طرفه می دهد- فیلم توانسته فضای واقعی دهه 50 را خلق کند. داستان تا حدود زیادی واقعی است. البته من به شخصه شخصیت قوی تر از لیلا زمردیان در ذهنم داشتم که در فیلم اینگونه نبود.
ارتباط فیلم با دنیای امروز برای من آنجایی است که به درستی در پایان نامه و فیلم نشان داده می شود چگونه چریک ها با کمترین دانش ممکن دست به عمل می زنند و فکر می کنند بهترین راه را یافته اند.
این روزها در کشور ما چریک نیست! ولی بسیارند سیاسون و دولتمردانی که با دانشی حتی کمتر از آن چریک ها تصمیمات اساسی و تاثیر گذاری می گیرند
الهه الف، نیما اردلان، اوا.ت، شیرین و محمد لهاک این را خواندند
شیرین این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید