تیوال | محمد رحمانی درباره نمایش یک اسم یه کلمه‌ای که "م" ، "ک" ، "ش" داره: خوب دقت کن شاید هویج ها را به هوای پرتقال
S3 : 07:11:43


خوب دقت کن
شاید هویج ها را به هوای پرتقال به خوردت داده باشند ( دیالوگ ماندگار )


عکسی متناسب با محتوای نمایش« یک اسم یه کلمه‌ای که توش میم کاف شین داره »
لینک عکس : http://uupload.ir/files/8894_shak.jpg