آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | سید محسن باقری درباره فیلم سیانور: ویدیو نقد جشنواره ای با حضور مسعود فراستی و جواد طوسی: http://www.sh
S3 : 22:54:51 | com/org
ویدیو نقد جشنواره ای با حضور مسعود فراستی و جواد طوسی:
http://www.shabakema.com/video/248499

ویدیو آخرین دفاعیات شعیبی قبل از اعدام فیلمش در هفت + شوخی افخمی
http://www.shabakema.com/video/248511

انتقاد از فرار کردن بهروز شعیبی از نقد + صحبتهای مسعود فراستی در باب فرهنگ نقد
http://www.shabakema.com/video/248500

نقد فیلم سیانور توسط مسعود فراستی و غلامعباس فاضلی :
http://www.shabakema.com/video/248501

سید محسن باقری این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید