تیوال | الهام. ب درباره فیلم سینما نیمکت (هنر و تجربه): شخصیت های بی شناسنامه. تکه پرانی های گل درشت. تکرار
S3 : 23:28:38
شخصیت های بی شناسنامه. تکه پرانی های گل درشت. تکرار مکررات در ساختار. تکیه ی تمام به نوستالژی. روایت داستانی «تخیلی» با شخصیت هایی تخیلی در بستر و بر پایه ی رخدادهای واقعی. نقش زائد اشکان خطیبی با جزئیاتی زائد تر (بیماری جوع که بهانه ای شده برای وزن کم کردنی که خطیبی از آن با افتخار یاد می کند، گرچه اگر محمد رحمانیان نگاهی به فراسوی حلقه ی خودی ها و اسپانسرها داشت، احتمالاً ایمان صیاد برهانی بدون نیاز به کشیدن چنین مشقتی می توانست از پس این نقش زائد بربیاید). اتلاف 2 ساعت از عمر گران.
علیرضا این را خواند
وحید هوبخت، سارا_ز و امیرمسعود فدائی این را دوست دارند
البته من تو جشنواره بین المللی فجر(اردیبهشت دیدم) اونم بسختی چون فقط یه اکران داشت...
دوتا شخصیت علی عمرانی و مهتاب نصیر پور تا اندازه ای شناسنامه دارن که ببینده گیج نشه ولی هومن برق نورد و اشکان خطیبی خیر...
شخصیت پردازی فیلم مشکل داره
ظاهرا رحمانیان ... دیدن ادامه » تنها از خاطرات و دغدغه های خودش تو فیلم یاد کرده که یکم ارتباط برقرار کردن باهاش سخت میشه...
واژه گل درشت بودن رو با شما موافقم وخیلی کوتاه و زود گذر هم هستن و خیلی سطحی رد میشه
ولی من از دیدنش پشیمون نیستم......
چون فیلم بد روهم باید دید....

۲۶ آذر ۱۳۹۵
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید