آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | نماینده گروه اجرایی درباره نمایش کلاغ: یادداشت علی شمس بر نمایشنامه کلاغ تئاتر مضمونی تکان دهنده همچون نم
S3 : 00:31:38 | com/org
یادداشت علی شمس بر نمایشنامه کلاغ

تئاتر مضمونی تکان دهنده همچون نمایش کلاغ می خواهد

نه اینطور نمی شود . از مضامین اخته ی بی بخار چیزی در نمی آید . تئاتر مضمون تکان دهنده می خواهد . لازم است چیزهای وحشتناک تری از تولیدات فرهنگی جهان به فارسی ترجمه ، خوانده ، شنیده ، دیده و تجربه شود . فارسی دلش روی صحنه حرف های تکان دهنده می خواهد . دایره ی هنرمند برای پرداختن به به آنچه دلش می خواهد و آنچه اسیب تلقی می کند ، در ایران دایره ی گشادی نیست . در همین دایره ی بسته وحید رهبانی متنی را ترجمه کرده به اسم کلاغ . جدا از نوشتار خوب و استخوان دارش در ترجمه ، نویسنده ی سر به تن بیرزی را هم معرفی کرده که آدم با خواندنش یاد سارا کین و کریمپ و برنارماری کلتس می افتد . طرف از آن نویسنده هاست که جای زخم را و رد زخم را و زخمی را خوب می نویسد . مواجه ای صورت داده از قربانی و سلاخ و بستر این ماجرا کلمه ی ترسناک پدوفیلیسم است . اصطلاحی که در هر جامعه ی متمدن از بالاترین حساسیت ها برخوردار است . این از همان چیزهاست که آدم دوست دارد در تهران و روی صحنه آن را تماشا کند . موضوعی جذاب و روایتی قائم که چکان چکان، قصه را برایت کالبد شکافی می کند . چه خوب که متن را خواندم و چه بد که اجرای متن را از دست می دهم . سمانه زندی نژاد با فهم آشکاری که ازو می شناسم چیز درست و درمانی باید به صحنه برده باشد .
ابرشیر این را خواند
سپهر امیدوار این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید