برای پیش‌گیری از شیوع بیشتر ویروس کرونای جدید، همه تئاترها، کنسرت‌ها و سینماها تا پایان هفته یعنی آدینه ۹ اسفندماه تعطیل است. اطلاعات بیشتر
تیوال | گروه همیاری درباره نمایش نامه های عاشقانه از خاورمیانه: به آگاهی می رسد امکان خرید بلیت روزهای تازه از فردا
S3 : 21:29:41
به آگاهی می رسد امکان خرید بلیت روزهای تازه از فردا (۱۴دی ماه) ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید