تیوال | نماینده گروه اجرایی درباره نمایش کلاغ: سلام اجرای نمایش کلاغ از روز چهارشنبه از سر گرفته
S3 : 14:12:34
سلام
اجرای نمایش کلاغ از روز چهارشنبه از سر گرفته خواهد شد.
عزیزانی که برای روزهایی که دوشنبه و سه شنبه بلیت تهیه کرده بودند، می توانند با همکاری دوستان تیوال در روز های باقی مانده هفته جاری از این نمایش دیدن فرمایند.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید