آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | نماینده گروه اجرایی درباره نمایش کلاغ: سلام اجرای نمایش کلاغ از روز چهارشنبه از سر گرفته خواهد شد. عزیزانی
S3 : 02:16:30 | com/org
سلام
اجرای نمایش کلاغ از روز چهارشنبه از سر گرفته خواهد شد.
عزیزانی که برای روزهایی که دوشنبه و سه شنبه بلیت تهیه کرده بودند، می توانند با همکاری دوستان تیوال در روز های باقی مانده هفته جاری از این نمایش دیدن فرمایند.