تیوال | زهرا بهرامی درباره نمایش گرگ و میش: درود بر همگی واقعا کار ضعیفی بود و همه ی تماشاچی
S3 : 17:17:31
درود بر همگی

واقعا کار ضعیفی بود و همه ی تماشاچی ها فقط منتظر پایان نمایش بودند تا سالن اجرا را ترک کنند. دو مهمان خارجی هم که در سالن حضور داشتند همان 10 دقیقه ی نخست بلند شدند و از سالن بیرون رفتند. اگر سالن نمایش آن قدر کوچک و کارگاهی طور نبود حتما همین کار را می کردم
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید