تیوال | روح اله درباره فیلم دعوتنامه: حدود امتیاز: صفر- ۱ مرا به جشن تولد فراخوانده‌بودند چرا
S3 : 09:42:16
روح اله
درباره فیلم دعوتنامه i
حدود امتیاز: صفر- ۱
مرا به جشن تولد فراخوانده‌بودند
چرا سر از مجلس ختم درآورده‌ام(قیصر امین‌پور)
بعید می‌دانم صداوسیما هم حاضر به خریدن چنین فیلمی شود، از بس بی‌باوری و ادا درآوردن در آن موج می‌زند.
تی تی این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید