تیوال | شاهین درباره فیلم خفه‌گی: بهترین فیلم جشنواره تا اینجای کار به نظر من..فیلمنامه
S2 : 07:10:33
شاهین
درباره فیلم خفه‌گی i
بهترین فیلم جشنواره تا اینجای کار به نظر من..فیلمنامه ی خوب..صحنه پردازی خوب.گریم عالی..بهترین بازی ای که از خانم شاکردوست خواهید دید..بازی کمی تکراری اما متفاوت از اقای محمد زاده..و به نظر من بهترین کار اقای جیرانی. بسیار لذت بردم.