تیوال | یاسمن پورمهران درباره فیلم زیر سقف دودی: قطعا کاندید بهترین بازیگر نقش اول زن برای مریلا زارعی
S3 : 06:56:30
قطعا کاندید بهترین بازیگر نقش اول زن برای مریلا زارعی و شاید کاندید بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای بهنوش طباطبایی

فیلم خیلی خوب بود.
مهشاد و روح اله این را خواندند
الناز شاکردوست در خفه گی و خانم حاتمی در رگ خواب به مراتب خیلی بهتر بودند..به خصوص خانم شاکردوست
۱۵ بهمن ۱۳۹۵
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید