تیوال | امیر محمدی درباره فیلم ماجرای نیمروز (هنر و تجربه): فیلمی که اگر نبینید به خودتان و سینما ظلم کرده اید
S3 : 22:22:37
فیلمی که اگر نبینید به خودتان و سینما ظلم کرده اید . "شاهکار محمد حسین مهدویان "
شکوه حدادی، پ.ر و taghaodi این را خواندند
ع.ع.سامانی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید