کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | شاهین درباره فیلم خانه دیگری: فضایی کلیشه ای...داستان قابل حدس..بازی مصنوعی چند تا
S3 : 10:13:53 | com/org
فضایی کلیشه ای...داستان قابل حدس..بازی مصنوعی چند تا از بازیگران به خصوص عروس...انتخاب بد بعضی از بازیگران...ضعف فیلمنامه و غیر واقعی بودن بعضی از سکانس ها..مثلا دلیل پنهان کاری مرجان برای پول از شوهرش که محور اصلی داستان هستش روشن نبود..!
.و فضا و شخصیت پردازی های تکراری چند سال اخیر سینمای ایران..در کل به نظر من فیلم ضعیفی بود.و فیلم با محتوا و فضای جدیدی چون ماهی و گربه ام ارزوست..!!
وحید عمرانی، علیرضا و سید علی حسینی این را خواندند
مرتضا این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید