تیوال | حمید عظیمی درباره فیلم ایتالیا ایتالیا: فیلم دوست داشتنی ای بود لحظه های کمیک خوب در اومده
S3 : 16:50:57
فیلم دوست داشتنی ای بود
لحظه های کمیک خوب در اومده بود
موسیقی ها گوش نواز بود
بازی ها خوب بود
. از همه مهمتر در پایان بندی موفق عمل کرده بود
امتیاز 7.5 از 10
سپهر امیدوار این را خواند
رومینا خلج هدایتی، روح اله و مرتضا این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید