آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | حمید عظیمی درباره فیلم قاتل اهلی: قطعا با بهترین فیلم کیمیایی در 15 سال اخیر مواجهیم فیلمی جون دار و سر
S3 : 20:08:44 | com/org
قطعا با بهترین فیلم کیمیایی در 15 سال اخیر مواجهیم
فیلمی جون دار و سرپا با قصه سر و شکل دار و قهرمان های کیمیایی وار
از آشفتگی های همیشگی که در چند فیلم اخیر کیمیایی شاهد بودیم این جا خیلی کمتر می بینیم
احساس میکنم با همون 8 دقیقه کوتاه شدنی که خود آقای کیمیایی در نشست مطبوعاتی گفتند فیلم بهتر هم خواهد شد
امتیاز 8 از 10