تیوال | عاطفه گندم آبادی درباره نمایش دستت را به من بده: مونولوگ خیلی خوب و زیبایی بود بخصوص با اجرای زیبای
S3 : 01:44:25
مونولوگ خیلی خوب و زیبایی بود بخصوص با اجرای زیبای اقای رضایی ملموس تر هم شده بود...
دستت را به من بده ، حرفت را به من بگو ، حرف نداشت. با سپاس از رفیق هنرمندم آریان رضایی عزیز و اجرای اثرگذار
۲۸ بهمن ۱۳۹۵
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید