تیوال | نوشین پیشوا: کاش برای لحظه های کوتاه چاره ای بیندیشیم. روزهای
S2 : 11:04:02

کاش برای لحظه های کوتاه چاره ای بیندیشیم. روزهای مهم فقط برای لحظه های بزرگ نیست برای دقایق کوتاه است به فاصله یک پلک زدن. لحظه ای گم شدن در امتداد یک شب مه الود؛ زیر نور مهتاب رقص باد را حس کردن یا شاید شنیدن یک آواز دور؛ کنار باغچه ای نفس کشیدن. کاش بدانیم عمر ما همه ی این لحظه های کوتاه است از دل این لحظه های کوتاه است که لحظه های بزرگ متولد می شود. ترنج.
امیر هوشنگ صدری، زهره عمران و لیلا عبدی این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید