برای پیش‌گیری از شیوع بیشتر ویروس کرونای جدید، همه تئاترها، کنسرت‌ها و سینماها تا پایان هفته یعنی آدینه ۹ اسفندماه تعطیل است. اطلاعات بیشتر
تیوال | گروه همیاری درباره نمایش خدای کشتار: امکان خرید روزهای تازه این نمایش درسال ۱۳۹۶ از روز
S2 : 21:51:58
امکان خرید روزهای تازه این نمایش درسال ۱۳۹۶ از روز چهارشنبه ۹ فروردین ساعت ۱۲ ظهر آغاز خواهد شد.
بهرام آیتی و s.d این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید