تیوال | رضا قاسم پور درباره نمایش حساب پرداخت نمیشه: آهنگی که تو این نمایش پخش شد آهنگ فرانسوی به اسم Je
S3 : 13:12:41
آهنگی که تو این نمایش پخش شد آهنگ فرانسوی به اسم Je Veux کاری از گروه zaz بود نه؟!!!
درست میگم یهوو یادم اومد
خیلی قشنگ بود
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید