آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | maryam mahmoodi درباره نمایش کافه پولشری: خسته نباشید خانم پاوه نژاد. اجرای دوست داشتنی و خیلی خوبی بود. انتخا
S3 : 00:31:05 | com/org
خسته نباشید خانم پاوه نژاد. اجرای دوست داشتنی و خیلی خوبی بود.
انتخاب موسیقی خیلی با احساس و متناسب بود.
کافه پولشری تنها تاتری بود که با ان خندیدم و جاهایی با پولشری حس هم ذات پنداری کردم و در نهایت برای پولشری، خودم و زن هایی که در حصار باید و نباید ها و باورهای غلط اسیر شدن، اشک ریختم.