برای پیش‌گیری از شیوع بیشتر ویروس کرونای جدید، همه تئاترها، کنسرت‌ها و سینماها تا پایان هفته یعنی آدینه ۹ اسفندماه تعطیل است. اطلاعات بیشتر
تیوال | نماینده گروه اجرایی درباره نمایش و چند داستان دیگر: دکتر قطب الدین صادقی: نگاه واقع بینانه و دقیق به روزگار
S3 : 21:13:51
دکتر قطب الدین صادقی: نگاه واقع بینانه و دقیق به روزگار نسل ما

دکتر قطب الدین صادقی، نمایشنامه نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر و تلویزیون، پس از دیدن نمایش و چند داستان دیگر گفت: نویسنده و کارگردان در ارائه ی تصویری متفاوت از بحرانهای اخلاقی و عاطفی جهان امروز که در اشکال کاملا افراطی با تعاریفی از خشونت ها در جلوه های گوناگون بروز میکند، بسیار موفق عمل کرده که هر قصه به راستی مصداقی واقعی از خشونت های آشکار و پنهان جامعه ماست.
وی ادامه داد: به نظر من اجرای یکدست و با ریتم واحد این داستانها کار بسیار دشواری بود که این گروه توانسته بود انجام دهد. چیزی که نظر مرا جلب کرد یکدستی بازیها و کارگردانی درست آنها بود. اما چیزی که به واقع باعث شگفتی من شد، این نگاه ویژه انتقادی همراه با شکافت و تحلیل نسلی ست که حقیقتا دچار سردرگمیست. مهمترین چیز این است ... دیدن ادامه » که ذهنیت ساختاری این نمایش خارج از مرزها و الگوبرداری از آثار دست چندمی خارجی نیست. دنیای آن در روزگاری میگذرد که همه چیز در آن زنده و قابل لمس است و برای این بازتاب، دنبال ادا و اطوار و دروغ نمیرود.
وی افزود: تماشاگر با این نمایش در یک اندیشه روشن و بزرگ سهیم و همدل میشود و از منظری واقع بینانه، میتواند وضعیت نسلی را ببیند که در سرآغاز ورطه است.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید