کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | سعید داودی درباره گردش چنارستان تهران |چهارراه ولیعصر تا راه آهن|: ببخشید دوستان میتونم بپرسم این گشت و پیاده روی شامل
S3 : 23:11:14 | com/org
ببخشید دوستان
میتونم بپرسم این گشت و پیاده روی شامل چه برنامه هایی میشه که با این مبلغ تنظیم شده ؟
سرویس خاصی شامل این گشت هست یا سرویسی شامل نمیشه و فقط هزینه شنیدن تاریخچه بناهای نامبرده محاسبه شده ؟
دوست عزیز
به عنوان مجری برنامه باید اعلام کنیم که خدمات این تور شامل شرح داستان ولیعصر جنوب و پذیرایی میان وعده خواهد بود.
مکان های ذکر شده شامل بازدید خواهد بود:
تعدادی سینما و گرمابه قدیمی
تئاترشهر
خانه پروفسور عدل
خانه انیس الدوله
مسجد مشیرالسلطنه (بازدید از داخل )
خانه پدری فروغ (بازدید از داخل)
بازارچه نائب آقا
بازارچه چهارسوق چوبی
همچنین در صورت امکان و اخذ مجوز لازمه از کلیسای آشوریان تهران هم بازدید خواهیم داشت.
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید