تیوال | مرجانه جعفریان: از تمام دنیا تنها یک "تو" برای من بس است! و
S3 : 16:18:57
از تمام دنیا
تنها
یک "تو"
برای من بس است!
و آفتاب
یعنی وقتی تو پلک می گشایی
و باران
یعنی دانه های اشک تو
و دشت
یعنی آرامش آغوشت
و کوه
یعنی پناه شانه های مهربانت
و ...
می بینی نازنینم!
طبیعت هم
وامدار ... دیدن ادامه » توست

#مرجانه
درود بر شما
ممنونم
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
حس زیبایی داشت
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید