کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مرجانه جعفریان: سهم من از تو در به دریست ! میان زمانی گم شده دست
S3 : 17:58:05 | com/org


سهم من از تو
در به دریست !
میان زمانی گم شده
دست و پا می زنم,
سهم من از تو
وسواس دیر رسیدن است!
آویخته از صفر مطلق
میان آنچه که نبود
و آنچه که نخواهد بود...!
در هیاهوی سهمگین و
سرگیجه ی روزگار,
سهم من از تو
سرگردانیِ ابدی ست
در بعد چهارم زمان...

#مرجانه
و آنچه که نخواهد بود......
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
زیبا بود مرجان عزیز
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
حوب بود.........
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید