کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | زارعی زارعی: نمایش #اگر_یک_روز_دیگر _زنده_بودم بسیار عالی. گریم بسیار خوب نور و ص
S3 : 13:18:18 | com/org
نمایش #اگر_یک_روز_دیگر _زنده_بودم
بسیار عالی. گریم بسیار خوب نور و صدا خوب و درسی که میگیریم قدر دان بودن از تک تک نفسهامون هست که دیگه برنمیگردند.
زندگز کوتاهه و احساسات رو باید گفت نه اینکه گوشه دل بپوسونیمشون...

موفق باشید
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید