کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مهتاب درباره نمایش بنگاه تیاترال: سلام، من برای روز 5 شنبه 5 مرداد چهار تا بلیط برای ردیف 6 صندلی های 14
S3 : 21:48:51 | com/org
سلام، من برای روز 5 شنبه 5 مرداد چهار تا بلیط برای ردیف 6 صندلی های 14تا 17 دارم. قیمت هر بلیط با تخفیف شده 18000 تومن.
اگر کسی میخواد به mahtab828@gmail.com ایمیل بزنه.
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید