کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | نماینده گروه اجرایی درباره اپرای عروسکی خیام: ¤¤ اپرای عروسکی خیام بار دیگر تمدید شد ¤¤ اپرای
S3 : 07:57:12 | com/org
¤¤ اپرای عروسکی خیام بار دیگر تمدید شد ¤¤

اپرای عروسکی خیام‌ که پیشتر تا ۲۰ مردادماه تمدید شده بود، با توجه به درخواست های مکرر مخاطبان و تماشاگران فهیم و ارزشمند خود، با پیام دیگری از "بهروز غریب‌پور"، تا پایان مرداد ماه تمدید شد:

- - - - - - - - - - - - - - - -

عزیزان تماشاگر و مشتاقان اپرای عروسکی خیام، شما نشان دادید که بیش از برخی از بظاهر فرهیختگان که تریبون دارند، درک و احساس زیبا شناختی دارید. شما درک کرده اید و می کنید که اعضای این گروه سعی کرده اند که درک نادرست از نمایش عروسکی را از ذهن‌های کوته‌بین بزدایند و ثابت بکنند که زبان نمایش عروسکی به شیوه‌ی مکتب آران ... دیدن ادامه ›› بسیار فراتر از زبان های رایج صحنه‌ای می تواند اسطوره ها، زندگی های عمیقا عارفانه، روایتهای مذهبی و... را به نمایش در بیاورد و تلاش همه‌ی ما این است که بتوانیم سطحی‌نگری رایج در مورد این زبان دراماتیک را از لوح و ضمیر تماشاگران بی حب و بغض پاک کنیم و شما با خریداری سریع بلیت‌های این اپرا و پیش از این در مورد سایر اپراهای‌ گروه، به ما نیرو می‌دهید تا بازهم در خدمتتان باشیم و با عذرخواهی از همه ی کسانی که نتوانسته اند بلیت اپرای خیام را تهیه بکنند بازهم اجرای این اثر را تمدید میکنیم، زیراکه قدر شما مشتاقان هنر عاشقانه و غیر کاسبکارانه را می دانیم و روح مشفقانه‌ی شما را می ستائیم.
بیاد می آورم که استاد انتظامی در هنگام دیدن اپرای رستم و سهراب گریه اشان میگیرد، گلشیفته فراهانی که کنار او نشسته بوده است آهسته می‌گوید: عمو عزت اینها عروسکند، و آقای بازیگر می گوید اینها از ما بازیگران بهتر بازی می کنند.
ببینید تفاوت از کجا تا به کجاست که یکی بگوید "خیام عروسکی !! نمی تواند با تماشاگران ارتباط برقرار کند "
شما با موجی که به راه انداخته‌اید نشان دادید که همسو با بزرگان، این هنر را می ستائید. ما در هرکشوری که اپراهایمان را اجرا کرده ایم به نمایندگی از جانب شما برای اپرای عروسکی ایران عزیز و در انظار جهانی افتخار آفریده ایم و در ایران هستیم و می مانیم تا روایتگر صادق زندگی و اندیشه‌ی چکاد اندیشه‌ی ایرانی باشیم ...
در انتظار رو به رو شدن با شما در پایان هر اجرا.

بهروز غریب پور
داود دهقان این را خواند
امیرمسعود فدائی، شکیبا، pegah ghorbanpoor و ناهید حدادی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید