کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مرجانه جعفریان: می دانم فلسفه ی پریدن را و چرایی محزون رفتن را برو برو
S3 : 18:11:12 | com/org
می دانم فلسفه ی پریدن را
و چرایی محزون رفتن را
برو
برو به دوردست ترین نقطه ی عشق
آنجا که دیگر حتی طرحئ از دوستداری
شکل نمی بندد!!

برو و مشق رهایی کن
آسوده باش و گذر عمر را
به بادهای موسمی بسپار
اندوهایت را
از شاهپرهای زخمی ات بتکان
خودت را مطهر و سبکبال
به آسمان اضافه کن
چون مولودی تازه آمده
سپید سپید...
برو و آژنگ های پیشانیم را
فراموش کن
حال من خوب است


پرواز را دیگر به خاطر نسپار
پرنده مرده است

#مرجانه
سلام

پرواز
آسمان
پرنده
کمی در زمین راه برو
سبکبالی
رهآورد پای سفت راهور است

۱۲ مرداد ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید