تیوال | مریم لطیفی پور درباره نمایش خداحافظ: اشخاصی که برلین رو ندیدن هم میتونن این نمایش رو ببینند
S3 : 15:32:59
اشخاصی که برلین رو ندیدن هم میتونن این نمایش رو ببینند یا این نمایش ادامه برلین هست؟
این نمایش ادامه ی برلین نیست . نمایش و متن جدیدی است
اما با همون شیوه ی مشارکتی اجرا خواهد شد
۲۲ مرداد ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید