تیوال | rodabe rahmani درباره نمایش خداحافظ: بسیار بسیار نمایش لذت بخشی بود .. من تاکنون این گونه
S3 : 06:35:16
rodabe rahmani
درباره نمایش خداحافظ i
بسیار بسیار نمایش لذت بخشی بود ..
من تاکنون این گونه نمایشهارا ندیده بودم و به این شیوه خیلی علاقه مند شدم
پیشنهاد میکنم این نمایش را از دست ندهید
منکه قصد دارم مجدد این نمایش را ببینم
ممنون از آریان رضائی برای خلق این اثرارزشمند و تاثیرگذار
و بازیگر نقش بهزاد ..!!!♡
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید