تیوال | صدف اسمعیل پور درباره نمایش خداحافظ: من بازی جناب قلیچ خانی رو همیشه ستایش میکنم و عالی
S3 : 04:53:50
صدف اسمعیل پور
درباره نمایش خداحافظ i
من بازی جناب قلیچ خانی رو همیشه ستایش میکنم و عالی بودند در این اجرای متفاوت.موضوع خیلی خوبی بود و خیلی شبیه به برلین بود و میتونست یه تمرین عالی باشه برای به چالش کشیده شدن هر کدوممون.مخک خوبی بود و به من خیلی خوش گذشت
خسته نباشید میگم به تمام عوامل کار خوب خداحافظ
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید