تیوال | مهدی پوریوسفیان درباره نمایش بنگاه تیاترال: سلام به همه دوستان من یک بلیط طبقه همکف این نمایش
S3 : 19:54:59
سلام به همه دوستان
من یک بلیط طبقه همکف این نمایش رو برای امرور سه شنبه 7 شهریور دارم که متاسفانه به دلیل تداخل با یک کار مهم از دستش میدم هر کس که تمایل به خرید داشت بهم خبر بده
شماره تماس 09122180683
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید