تیوال | مرتضی درباره فیلم تابستان داغ: فیلم بسیار خوبیه. از خیلی از فیلم های جشنواره بهتر
S2 : 09:01:55
مرتضی
درباره فیلم تابستان داغ i
فیلم بسیار خوبیه. از خیلی از فیلم های جشنواره بهتر بود. کارگردانی عالی کنار بازی های فوق العاده
نیلوفر پاک و لیلى شجاعى این را خواندند
مریم زارعی، پرند محمدی، Prudence و مارال عظیمی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید