تیوال | علی ژیان درباره نمایش نامه های عاشقانه از خاورمیانه: با توجه به استقبال و درخواست های مخاطبین عزیز، نمایش
S3 : 13:08:52
با توجه به استقبال و درخواست های مخاطبین عزیز، نمایش متفاوتِ "نامه های عاشقانه از خاورمیانه" فقط و فقط به مدت ۳ روز تمدید و دیگر تمدید نخواهد شد.

آغاز خرید بلیت ۳ روزِ پایانی (از یکشنبه ۲ مهر تا سه شنبه ۴ مهرماه ۹۶) از فردا چهارشنبه، ساعت ۱۰ صبح
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید