آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | زهرا بهرامی درباره نمایش قطار سانست لیمیتد: کورمک مک کارتی برای من یه نویسنده ی دوست داشتنی است چون پایان نامه ام
S3 : 21:12:09 | com/org
کورمک مک کارتی برای من یه نویسنده ی دوست داشتنی است چون پایان نامه ام رو درباره ی دو تا از رمان های او (جاده و فرزند خدا) نوشته ام. این اولین نمایشی بود که از او می دیدم و برای من که با رمان های او و سبک نوشتن اش آشنا هستم خیلی جالب بود. نمایشی درباره ی "معنای زندگی" با بازی های خوب :))