کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | سپیده درباره نمایش زندگی در تیاتر: خیلی خوب بود واقعا بازیگر ها عالی بودن مفهوم عمیقی داشت ممنون از همه
S3 : 11:30:35 | com/org
خیلی خوب بود
واقعا بازیگر ها عالی بودن مفهوم عمیقی داشت ممنون از همه ی هنرمندان عرصه تئاتر که به اندازه هنرشون ازشون قدردانی نمیشه