تیوال | فرناز درباره کنسرت اولافور آرنالدز در تهران (نور پاییزی): از صفحه ی رسمی اینستاگرم الافور آرنالدز: olafurarnalds:
S3 : 07:08:47
از صفحه ی رسمی اینستاگرم الافور آرنالدز:
olafurarnalds: TEHRAN"
I am overwhelmed by the response to my concerts and I'm happy to announce that we were able to add 3 more concerts in addition to the 2 that were already sold out.

Ticket sales will start on Thursday December 7th, at 9 a.m Tehran local time, on the Tiwall website.
www.tiwall.com/music/olafurarnalds .

فروش بلیت در روز پنج شنبه ۱۶ آذر، ساعت ۹ صبح به وقت تهران در وبسایت تیوال آغاز خواهد شد."