تیوال | علی صمیمی درباره نمایش پسران تاریخ: من یک بلیط برای اجرای فردا شب (پانزدهم آذر) دارم ولی
S3 : 20:37:26
علی صمیمی
درباره نمایش پسران تاریخ i
من یک بلیط برای اجرای فردا شب (پانزدهم آذر) دارم ولی متاسفانه نمی تونم برم.اگر کسی مایل است با شماره زیر تماس بگیرد.نیازی به پرداخت وجه نیست
۰۹۳۳۸۸۱۱۷۹۷
صمیمی
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید