کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مرجانه جعفریان: راه می روم! از فصلها عبور می کنم! بهار تویی! با
S3 : 19:54:20 | com/org
راه می روم!
از فصلها عبور می کنم!
بهار
تویی!
با ردایی سبز و
یک سبد شکوفه ی صورتی سیب
بر دامنت...
تابستان
تویی!
با خورشیدی در آغوش و
عطر گیلاس بر لبانت....
پاییز
تویی!
با شولایی زربافت و
دلوی پر از شراب در دستانت...
زمستان
تویی!
سپید
سپید
سپید
.....

#مرجانه
مرتضی کلانی، امید فرجی، قاصدک و محسن آرمون این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید