تیوال | عاطفه گندم آبادی درباره نمایش خودکار بیکار: نمایش خیلی خوب و قابل تاملی بود و حیف که از این نمایش‌ها
S3 : 18:59:23
نمایش خیلی خوب و قابل تاملی بود و حیف که از این نمایش‌ها حمایت نمیشه و با تمام وجود امیدوارم که مخاطبان زیای داشته باشه، آرزوی موفقیت میکنم برای این نمایش خوب و گروه دوست داشتنیشون...