تیوال | نگار فلاحتی آملی درباره نمایش عاقبت عشاق سینه چاک: "امتحانش نکن جنت، امتحان کردن زیاد واسه ی زندگی
S3 : 06:41:42
"امتحانش نکن جنت، امتحان کردن زیاد واسه ی زندگی زناشویی خوب نیست" - بارنی کشمن


از پرده ی سوم "عاقبت عشاق سینه چاک" نیل سایمون
نمایشی از بهرام تشکر
تماشاخانه پالیز
ساعت 21