تیوال | نگار فلاحتی آملی درباره نمایش عاقبت عشاق سینه چاک: "می دونی این روزا چطوری باید از پس مشکلات بر اومد؟
S2 : 06:51:46
"می دونی این روزا چطوری باید از پس مشکلات بر اومد؟ با قرص، دارو. می دونی چه تعداد از مردم این مملکت قرص می خورن چون نمی دونن چطوری باید حریف مشکلاتشون بشن؟ تعدادشو می دونی؟ تو مجله ی لوک نوشته!" -جَنِت فیشر

از پرده سوم نمایش "عاقبت عشاق سینه چاک" نیل سایمون
نمایشی از بهرام تشکر
تماشاخانه پالیز، ساعت 21