تیوال | لیلا زاهدی درباره کنسرت-نمایش یرما: روایت اثر به نظرم ضعیف پرداخت شده بود. ناهماهنگی در
S2 : 22:43:03
لیلا زاهدی
درباره کنسرت-نمایش یرما i
روایت اثر به نظرم ضعیف پرداخت شده بود. ناهماهنگی در گروه بازیگر و موسیقی به اجرا لطمه زده است. امیدوارم در روزهای آتی این اشکالات بر طرف شود.
مریم زارعی، زهره مقدم و بابک این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید