تیوال | نگار فلاحتی آملی درباره نمایش عاقبت عشاق سینه چاک: جنت: بارنی، بذار یه چیزی ازت بپرسم. از اینکه خواستی
S3 : 23:50:21
جنت: بارنی، بذار یه چیزی ازت بپرسم. از اینکه خواستی بیام این جا احساس گناه نمی کنی؟
بارنی: مگه گناهی مرتکب شدیم؟
جنت: سوالمو تکرار نکن، فقط جواب بده!

از پرده سوم "عاقبت عشاق سینه چاک" نیل سایمون
نمایشی از بهرام تشکر
تماشاخانه پالیز، ساعت 21

*** سانس ویژه روز شنبه 9 دی، ساعت 18:00
بابت سانس ویژه روز شنبه 9 دی، ساعت 18:00 ممنون وتشکر
۰۶ دی ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید