کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | شکوفه درباره نمایش این یک پیپ نیست: این نمایش رو حتما ببینید. من اجرای چند ماه پیش رو دیدم و می تونم بگم ب
S3 : 04:02:22 | com/org
این نمایش رو حتما ببینید. من اجرای چند ماه پیش رو دیدم و می تونم بگم به جرات از معدود آثاریه که این روزا ارزش دیدن رو داره و با مفهومی فلسفی کار می کنه که به نوبه خودش خیلی مهمه