تیوال | نماینده گروه اجرایی درباره نمایش عاقبت عشاق سینه چاک: خرید بلیت روزهای تازه (یک شنبه 17 دی، دو شنبه 18 دی،
S3 : 22:16:55
خرید بلیت روزهای تازه (یک شنبه 17 دی، دو شنبه 18 دی، سه شنبه 19 دی) این نمایش - با بازی بهنام تشکر، بیتا معیریان، سوگل خلیق و سهیلا گلستانی - امروز پنج شنبه ساعت 15 آغاز خواهد شد.


"عاقبت عشاق سینه چاک"
نیل سایمون/شهرام زرگر
نمایشی از بهرام تشکر
تماشاخانه پالیز
ساعت 21
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید