کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | حامی درباره نمایش کوررنگی: همه چیز خوب پیش رفت تا سکانس فینال !!! میوه ای که باید
S3 : 14:26:52 | com/org
حامی
درباره نمایش کوررنگی i
همه چیز خوب پیش رفت تا سکانس فینال !!! میوه ای که باید از این درخت چیده میشد هدر رفت ........ کال بود , کاش کمی صبر تا می رسید.
کاملا موافقم متن کار خیلی خوب بود، فقط پایان بندی خوبی نداشت تا عالی بشه.
۲۲ دی ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید