تیوال | رها باصفا درباره گردش «تجربه‌ سفالگری و ساخت سرامیک»:
S3 : 02:55:16
کاش این برنامه رو تکرار کنید
نیما نیک، یک پیامبر و محمد لهاک این را خواندند
شکوه حدادی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید