تیوال | نگار فلاحتی آملی درباره نمایش عاقبت عشاق سینه چاک: "این روزا توی تئاتر اگه سیاه پوست نباشی کلاهت
S3 : 23:21:36
"این روزا توی تئاتر اگه سیاه پوست نباشی کلاهت پَسِ معرکه ست."
-بوبی میشل

از پرده دوم "عاقبت عشاق سینه چاک" بهرام تشکر
تماشاخانه پالیز، ساعت 21
*** هفته ی پایانی ***