تیوال | نیما نیک درباره فیلم خواهرم محدثه - (مستند کوتاه): ایجاد تعلیق در یک فیلم مستند کوتاه هم جذاب است هم
S2 : 21:27:41
ایجاد تعلیق در یک فیلم مستند کوتاه هم جذاب است هم نیاز به تبحر دارد ..خواهرم محدثه یک تراژدی تلخ ولی در عین حال جذاب به لحاظ شیوه بیان است..

(این مستند را شب پیش در سالن خالی از تماشاگر سینما فلسطین(جشنواره مستندهای ورزشی) دیدم..)
مریم زارعی و امیرمسعود فدائی این را خواندند
زهره مقدم این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید